Kết quả xổ số Trà Vinh 03-01-2014

Kết quả sổ xố ngày - 03/01/2014

ĐB 286103
Nhất 50706
Nhì 25761
Ba 35814 17903
05041 80209 54936 43806
50749 23663 08915
Năm 9789
Sáu 2363 3245 1338
Bảy 709
Tám 27
Đầu Đuôi
0 03, 06, 03, 09, 06, 09
1 14, 15
2 27
3 36, 38
4 41, 49, 45
5
6 61, 63, 63
7
8 89
9
Đuôi Đầu
0
1 61, 41
2
3 03, 03, 63, 63
4 14
5 15, 45
6 06, 36, 06
7 27
8 38
9 09, 49, 89, 09