Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/06/2024

ĐB 817276
Nhất 18454
Nhì 15551
Ba 06674 35898
74884 92567 86557 87528
37060 84249 94727
Năm 0334
Sáu 7751 7601 7219
Bảy 911
Tám 76
Đầu
0 01
1 19, 11
2 28, 27
3 34
4 49
5 54, 51, 57, 51
6 67, 60
7 76, 74, 76
8 84
9 98
Đuôi
0 60
1 51, 51, 01, 11
2
3
4 54, 74, 84, 34
5
6 76, 76
7 67, 57, 27
8 98, 28
9 49, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/06/2024

ĐB 982480
Nhất 45369
Nhì 50073
Ba 80195 66430
86158 37223 87614 33409
20626 56282 58615
Năm 7970
Sáu 7364 8906 9739
Bảy 015
Tám 17
Đầu
0 09, 06
1 14, 15, 15, 17
2 23, 26
3 30, 39
4
5 58
6 69, 64
7 73, 70
8 80, 82
9 95
Đuôi
0 80, 30, 70
1
2 82
3 73, 23
4 14, 64
5 95, 15, 15
6 26, 06
7 17
8 58
9 69, 09, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 31/05/2024

ĐB 516374
Nhất 79493
Nhì 35718
Ba 08090 33100
57579 25357 14258 37304
65594 24670 39056
Năm 5639
Sáu 0753 2287 8163
Bảy 430
Tám 95
Đầu
0 00, 04
1 18
2
3 39, 30
4
5 57, 58, 56, 53
6 63
7 74, 79, 70
8 87
9 93, 90, 94, 95
Đuôi
0 90, 00, 70, 30
1
2
3 93, 53, 63
4 74, 04, 94
5 95
6 56
7 57, 87
8 18, 58
9 79, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/05/2024

ĐB 038490
Nhất 21834
Nhì 19947
Ba 39241 80354
42299 95534 82307 04266
06876 34099 14462
Năm 2825
Sáu 8311 4929 7337
Bảy 620
Tám 23
Đầu
0 07
1 11
2 25, 29, 20, 23
3 34, 34, 37
4 47, 41
5 54
6 66, 62
7 76
8
9 90, 99, 99
Đuôi
0 90, 20
1 41, 11
2 62
3 23
4 34, 54, 34
5 25
6 66, 76
7 47, 07, 37
8
9 99, 99, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/05/2024

ĐB 141337
Nhất 87841
Nhì 72867
Ba 87882 85803
67545 80521 87351 03600
43584 10154 41535
Năm 3459
Sáu 6827 9830 1100
Bảy 676
Tám 95
Đầu
0 03, 00, 00
1
2 21, 27
3 37, 35, 30
4 41, 45
5 51, 54, 59
6 67
7 76
8 82, 84
9 95
Đuôi
0 00, 30, 00
1 41, 21, 51
2 82
3 03
4 84, 54
5 45, 35, 95
6 76
7 37, 67, 27
8
9 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/05/2024

ĐB 444642
Nhất 25181
Nhì 28939
Ba 92400 44999
30057 97202 52250 68736
05314 54135 90392
Năm 0897
Sáu 2049 6413 3260
Bảy 101
Tám 74
Đầu
0 00, 02, 01
1 14, 13
2
3 39, 36, 35
4 42, 49
5 57, 50
6 60
7 74
8 81
9 99, 92, 97
Đuôi
0 00, 50, 60
1 81, 01
2 42, 02, 92
3 13
4 14, 74
5 35
6 36
7 57, 97
8
9 39, 99, 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/05/2024

ĐB 054207
Nhất 34173
Nhì 89264
Ba 57779 89774
41047 66629 72556 93538
76455 88793 36272
Năm 6315
Sáu 0639 8684 7604
Bảy 027
Tám 54
Đầu
0 07, 04
1 15
2 29, 27
3 38, 39
4 47
5 56, 55, 54
6 64
7 73, 79, 74, 72
8 84
9 93
Đuôi
0
1
2 72
3 73, 93
4 64, 74, 84, 04, 54
5 55, 15
6 56
7 07, 47, 27
8 38
9 79, 29, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/04/2024

ĐB 213526
Nhất 20566
Nhì 63932
Ba 15186 73581
58829 77768 14294 04874
86162 33932 94038
Năm 8950
Sáu 5618 0288 6622
Bảy 241
Tám 96
Đầu
0
1 18
2 26, 29, 22
3 32, 32, 38
4 41
5 50
6 66, 68, 62
7 74
8 86, 81, 88
9 94, 96
Đuôi
0 50
1 81, 41
2 32, 62, 32, 22
3
4 94, 74
5
6 26, 66, 86, 96
7
8 68, 38, 18, 88
9 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/04/2024

ĐB 538064
Nhất 38926
Nhì 62100
Ba 74256 31489
87482 57835 32409 85068
70706 29152 72005
Năm 0659
Sáu 9654 5774 5762
Bảy 367
Tám 31
Đầu
0 00, 09, 06, 05
1
2 26
3 35, 31
4
5 56, 52, 59, 54
6 64, 68, 62, 67
7 74
8 89, 82
9
Đuôi
0 00
1 31
2 82, 52, 62
3
4 64, 54, 74
5 35, 05
6 26, 56, 06
7 67
8 68
9 89, 09, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/04/2024

ĐB 940953
Nhất 27288
Nhì 61060
Ba 34032 85367
08480 14737 07640 05585
53127 38267 61679
Năm 4534
Sáu 3696 5933 9675
Bảy 903
Tám 11
Đầu
0 03
1 11
2 27
3 32, 37, 34, 33
4 40
5 53
6 60, 67, 67
7 79, 75
8 88, 80, 85
9 96
Đuôi
0 60, 80, 40
1 11
2 32
3 53, 33, 03
4 34
5 85, 75
6 96
7 67, 37, 27, 67
8 88
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/04/2024

ĐB 687319
Nhất 28309
Nhì 33188
Ba 93508 17819
90618 88286 15180 90339
13766 40157 09247
Năm 1587
Sáu 0138 8365 4855
Bảy 501
Tám 57
Đầu
0 09, 08, 01
1 19, 19, 18
2
3 39, 38
4 47
5 57, 55, 57
6 66, 65
7
8 88, 86, 80, 87
9
Đuôi
0 80
1 01
2
3
4
5 65, 55
6 86, 66
7 57, 47, 87, 57
8 88, 08, 18, 38
9 19, 09, 19, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/03/2024

ĐB 693262
Nhất 05632
Nhì 05410
Ba 27094 42375
16283 77152 87544 07747
57557 29021 54532
Năm 1580
Sáu 5903 5521 4493
Bảy 457
Tám 99
Đầu
0 03
1 10
2 21, 21
3 32, 32
4 44, 47
5 52, 57, 57
6 62
7 75
8 83, 80
9 94, 93, 99
Đuôi
0 10, 80
1 21, 21
2 62, 32, 52, 32
3 83, 03, 93
4 94, 44
5 75
6
7 47, 57, 57
8
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/03/2024

ĐB 427695
Nhất 25391
Nhì 30460
Ba 26444 09081
55614 65626 84162 26986
89162 20515 86181
Năm 4064
Sáu 6259 2217 2720
Bảy 748
Tám 75
Đầu
0
1 14, 15, 17
2 26, 20
3
4 44, 48
5 59
6 60, 62, 62, 64
7 75
8 81, 86, 81
9 95, 91
Đuôi
0 60, 20
1 91, 81, 81
2 62, 62
3
4 44, 14, 64
5 95, 15, 75
6 26, 86
7 17
8 48
9 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/03/2024

ĐB 828994
Nhất 82194
Nhì 16006
Ba 76255 24271
89372 83421 63197 11762
67033 91701 44626
Năm 6800
Sáu 1373 9264 9945
Bảy 762
Tám 71
Đầu
0 06, 01, 00
1
2 21, 26
3 33
4 45
5 55
6 62, 64, 62
7 71, 72, 73, 71
8
9 94, 94, 97
Đuôi
0 00
1 71, 21, 01, 71
2 72, 62, 62
3 33, 73
4 94, 94, 64
5 55, 45
6 06, 26
7 97
8
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/03/2024

ĐB 569447
Nhất 88683
Nhì 18377
Ba 04924 24188
41952 04068 97354 75580
13048 92110 89850
Năm 3812
Sáu 5978 2799 6568
Bảy 453
Tám 12
Đầu
0
1 10, 12, 12
2 24
3
4 47, 48
5 52, 54, 50, 53
6 68, 68
7 77, 78
8 83, 88, 80
9 99
Đuôi
0 80, 10, 50
1
2 52, 12, 12
3 83, 53
4 24, 54
5
6
7 47, 77
8 88, 68, 48, 78, 68
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/03/2024

ĐB 047976
Nhất 20799
Nhì 98154
Ba 54393 72165
12250 51625 78572 13716
64133 55795 11747
Năm 2396
Sáu 2577 6842 5653
Bảy 739
Tám 19
Đầu
0
1 16, 19
2 25
3 33, 39
4 47, 42
5 54, 50, 53
6 65
7 76, 72, 77
8
9 99, 93, 95, 96
Đuôi
0 50
1
2 72, 42
3 93, 33, 53
4 54
5 65, 25, 95
6 76, 16, 96
7 47, 77
8
9 99, 39, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/02/2024

ĐB 573170
Nhất 15113
Nhì 28173
Ba 65707 76939
42235 50792 96634 11529
29498 76820 90780
Năm 9372
Sáu 8492 3155 4676
Bảy 989
Tám 50
Đầu
0 07
1 13
2 29, 20
3 39, 35, 34
4
5 55, 50
6
7 70, 73, 72, 76
8 80, 89
9 92, 98, 92
Đuôi
0 70, 20, 80, 50
1
2 92, 72, 92
3 13, 73
4 34
5 35, 55
6 76
7 07
8 98
9 39, 29, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/02/2024

ĐB 819498
Nhất 95332
Nhì 34785
Ba 39829 93015
12292 59206 59013 26620
64007 39416 33021
Năm 0348
Sáu 3254 4775 2209
Bảy 781
Tám 89
Đầu
0 06, 07, 09
1 15, 13, 16
2 29, 20, 21
3 32
4 48
5 54
6
7 75
8 85, 81, 89
9 98, 92
Đuôi
0 20
1 21, 81
2 32, 92
3 13
4 54
5 85, 15, 75
6 06, 16
7 07
8 98, 48
9 29, 09, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/02/2024

ĐB 550598
Nhất 37165
Nhì 52519
Ba 53302 77237
86697 79314 51912 07010
52476 85050 08431
Năm 5180
Sáu 3959 1156 4162
Bảy 014
Tám 20
Đầu
0 02
1 19, 14, 12, 10, 14
2 20
3 37, 31
4
5 50, 59, 56
6 65, 62
7 76
8 80
9 98, 97
Đuôi
0 10, 50, 80, 20
1 31
2 02, 12, 62
3
4 14, 14
5 65
6 76, 56
7 37, 97
8 98
9 19, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/02/2024

ĐB 675208
Nhất 41289
Nhì 02479
Ba 85044 43047
29130 94600 11924 07819
38842 26857 98766
Năm 4198
Sáu 8028 2841 1348
Bảy 595
Tám 89
Đầu
0 08, 00
1 19
2 24, 28
3 30
4 44, 47, 42, 41, 48
5 57
6 66
7 79
8 89, 89
9 98, 95
Đuôi
0 30, 00
1 41
2 42
3
4 44, 24
5 95
6 66
7 47, 57
8 08, 98, 28, 48
9 89, 79, 19, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/01/2024

ĐB 129221
Nhất 90045
Nhì 32502
Ba 40851 31713
21712 00965 83196 61926
16064 03609 62355
Năm 3933
Sáu 1453 0598 2705
Bảy 793
Tám 84
Đầu
0 02, 09, 05
1 13, 12
2 21, 26
3 33
4 45
5 51, 55, 53
6 65, 64
7
8 84
9 96, 98, 93
Đuôi
0
1 21, 51
2 02, 12
3 13, 33, 53, 93
4 64, 84
5 45, 65, 55, 05
6 96, 26
7
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/01/2024

ĐB 291884
Nhất 03203
Nhì 98722
Ba 80978 57291
28148 65680 70789 99441
89138 21014 87113
Năm 0882
Sáu 9083 7302 7708
Bảy 009
Tám 42
Đầu
0 03, 02, 08, 09
1 14, 13
2 22
3 38
4 48, 41, 42
5
6
7 78
8 84, 80, 89, 82, 83
9 91
Đuôi
0 80
1 91, 41
2 22, 82, 02, 42
3 03, 13, 83
4 84, 14
5
6
7
8 78, 48, 38, 08
9 89, 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/01/2024

ĐB 941747
Nhất 07444
Nhì 73661
Ba 19290 87072
29799 50526 73380 15634
08862 78983 10993
Năm 6587
Sáu 1220 3391 0687
Bảy 381
Tám 95
Đầu
0
1
2 26, 20
3 34
4 47, 44
5
6 61, 62
7 72
8 80, 83, 87, 87, 81
9 90, 99, 93, 91, 95
Đuôi
0 90, 80, 20
1 61, 91, 81
2 72, 62
3 83, 93
4 44, 34
5 95
6 26
7 47, 87, 87
8
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/01/2024

ĐB 141467
Nhất 75756
Nhì 24181
Ba 14136 94270
06876 53806 68888 12022
58009 36184 28082
Năm 1036
Sáu 0811 0331 2157
Bảy 759
Tám 08
Đầu
0 06, 09, 08
1 11
2 22
3 36, 36, 31
4
5 56, 57, 59
6 67
7 70, 76
8 81, 88, 84, 82
9
Đuôi
0 70
1 81, 11, 31
2 22, 82
3
4 84
5
6 56, 36, 76, 06, 36
7 67, 57
8 88, 08
9 09, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/12/2023

ĐB 639656
Nhất 82610
Nhì 77353
Ba 91884 63018
31912 50666 81736 17763
12190 07378 57093
Năm 9662
Sáu 1986 8142 5460
Bảy 100
Tám 68
Đầu
0 00
1 10, 18, 12
2
3 36
4 42
5 56, 53
6 66, 63, 62, 60, 68
7 78
8 84, 86
9 90, 93
Đuôi
0 10, 90, 60, 00
1
2 12, 62, 42
3 53, 63, 93
4 84
5
6 56, 66, 36, 86
7
8 18, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/12/2023

ĐB 892513
Nhất 56853
Nhì 97380
Ba 73830 58360
72179 63158 02326 66744
94838 21578 84384
Năm 4690
Sáu 0093 4146 7916
Bảy 393
Tám 19
Đầu
0
1 13, 16, 19
2 26
3 30, 38
4 44, 46
5 53, 58
6 60
7 79, 78
8 80, 84
9 90, 93, 93
Đuôi
0 80, 30, 60, 90
1
2
3 13, 53, 93, 93
4 44, 84
5
6 26, 46, 16
7
8 58, 38, 78
9 79, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/12/2023

ĐB 946934
Nhất 00574
Nhì 88266
Ba 96093 71991
74075 44245 72552 48576
87402 52975 83322
Năm 1037
Sáu 7867 3568 4837
Bảy 698
Tám 34
Đầu
0 02
1
2 22
3 34, 37, 37, 34
4 45
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 75, 76, 75
8
9 93, 91, 98
Đuôi
0
1 91
2 52, 02, 22
3 93
4 34, 74, 34
5 75, 45, 75
6 66, 76
7 37, 67, 37
8 68, 98
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/12/2023

ĐB 893275
Nhất 63451
Nhì 13895
Ba 16583 43735
15102 42050 21245 01385
56052 53993 24525
Năm 1698
Sáu 0821 6855 5787
Bảy 092
Tám 39
Đầu
0 02
1
2 25, 21
3 35, 39
4 45
5 51, 50, 52, 55
6
7 75
8 83, 85, 87
9 95, 93, 98, 92
Đuôi
0 50
1 51, 21
2 02, 52, 92
3 83, 93
4
5 75, 95, 35, 45, 85, 25, 55
6
7 87
8 98
9 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/12/2023

ĐB 214903
Nhất 85730
Nhì 33616
Ba 07341 78529
57080 50289 60222 67457
05136 74270 88028
Năm 8940
Sáu 2465 9090 3817
Bảy 834
Tám 87
Đầu
0 03
1 16, 17
2 29, 22, 28
3 30, 36, 34
4 41, 40
5 57
6 65
7 70
8 80, 89, 87
9 90
Đuôi
0 30, 80, 70, 40, 90
1 41
2 22
3 03
4 34
5 65
6 16, 36
7 57, 17, 87
8 28
9 29, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/11/2023

ĐB 231231
Nhất 15757
Nhì 60201
Ba 79714 32857
03764 83786 48064 05151
76790 16803 45119
Năm 3032
Sáu 5734 6054 5028
Bảy 528
Tám 38
Đầu
0 01, 03
1 14, 19
2 28, 28
3 31, 32, 34, 38
4
5 57, 57, 51, 54
6 64, 64
7
8 86
9 90
Đuôi
0 90
1 31, 01, 51
2 32
3 03
4 14, 64, 64, 34, 54
5
6 86
7 57, 57
8 28, 28, 38
9 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/11/2023

ĐB 478525
Nhất 85725
Nhì 83567
Ba 62492 87918
68494 23052 37372 53744
01051 48185 58118
Năm 0922
Sáu 5714 1310 1679
Bảy 932
Tám 46
Đầu
0
1 18, 18, 14, 10
2 25, 25, 22
3 32
4 44, 46
5 52, 51
6 67
7 72, 79
8 85
9 92, 94
Đuôi
0 10
1 51
2 92, 52, 72, 22, 32
3
4 94, 44, 14
5 25, 25, 85
6 46
7 67
8 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/11/2023

ĐB 474416
Nhất 23761
Nhì 07450
Ba 26838 44226
17644 55526 72816 79757
78782 97719 43105
Năm 7260
Sáu 6825 7567 8460
Bảy 599
Tám 87
Đầu
0 05
1 16, 16, 19
2 26, 26, 25
3 38
4 44
5 50, 57
6 61, 60, 67, 60
7
8 82, 87
9 99
Đuôi
0 50, 60, 60
1 61
2 82
3
4 44
5 05, 25
6 16, 26, 26, 16
7 57, 67, 87
8 38
9 19, 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/11/2023

ĐB 608857
Nhất 56005
Nhì 10228
Ba 12799 79748
73004 39588 26051 82408
27139 87993 46275
Năm 9118
Sáu 0879 5153 8400
Bảy 201
Tám 08
Đầu
0 05, 04, 08, 00, 01, 08
1 18
2 28
3 39
4 48
5 57, 51, 53
6
7 75, 79
8 88
9 99, 93
Đuôi
0 00
1 51, 01
2
3 93, 53
4 04
5 05, 75
6
7 57
8 28, 48, 88, 08, 18, 08
9 99, 39, 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/10/2023

ĐB 879953
Nhất 35379
Nhì 38110
Ba 37481 19943
27958 63384 00168 28400
02372 53731 71333
Năm 2773
Sáu 5970 9373 7882
Bảy 167
Tám 91
Đầu
0 00
1 10
2
3 31, 33
4 43
5 53, 58
6 68, 67
7 79, 72, 73, 70, 73
8 81, 84, 82
9 91
Đuôi
0 10, 00, 70
1 81, 31, 91
2 72, 82
3 53, 43, 33, 73, 73
4 84
5
6
7 67
8 58, 68
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/10/2023

ĐB 717101
Nhất 74350
Nhì 39174
Ba 28340 10439
25833 27887 62092 36528
79714 41460 63986
Năm 1580
Sáu 5084 6673 5667
Bảy 994
Tám 85
Đầu
0 01
1 14
2 28
3 39, 33
4 40
5 50
6 60, 67
7 74, 73
8 87, 86, 80, 84, 85
9 92, 94
Đuôi
0 50, 40, 60, 80
1 01
2 92
3 33, 73
4 74, 14, 84, 94
5 85
6 86
7 87, 67
8 28
9 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/10/2023

ĐB 560986
Nhất 72057
Nhì 87717
Ba 63720 80792
14665 41168 71834 88247
39857 33742 09577
Năm 8615
Sáu 4615 6237 3521
Bảy 557
Tám 13
Đầu
0
1 17, 15, 15, 13
2 20, 21
3 34, 37
4 47, 42
5 57, 57, 57
6 65, 68
7 77
8 86
9 92
Đuôi
0 20
1 21
2 92, 42
3 13
4 34
5 65, 15, 15
6 86
7 57, 17, 47, 57, 77, 37, 57
8 68
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/10/2023

ĐB 856626
Nhất 92833
Nhì 56669
Ba 79903 52347
81159 00117 53791 28326
43638 80748 51940
Năm 7540
Sáu 7283 4594 1494
Bảy 762
Tám 51
Đầu
0 03
1 17
2 26, 26
3 33, 38
4 47, 48, 40, 40
5 59, 51
6 69, 62
7
8 83
9 91, 94, 94
Đuôi
0 40, 40
1 91, 51
2 62
3 33, 03, 83
4 94, 94
5
6 26, 26
7 47, 17
8 38, 48
9 69, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/09/2023

ĐB 807240
Nhất 35726
Nhì 48566
Ba 18589 50140
54841 67058 40575 60465
33213 85777 64108
Năm 2011
Sáu 1804 2159 0875
Bảy 976
Tám 00
Đầu
0 08, 04, 00
1 13, 11
2 26
3
4 40, 40, 41
5 58, 59
6 66, 65
7 75, 77, 75, 76
8 89
9
Đuôi
0 40, 40, 00
1 41, 11
2
3 13
4 04
5 75, 65, 75
6 26, 66, 76
7 77
8 58, 08
9 89, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/09/2023

ĐB 528491
Nhất 70028
Nhì 08068
Ba 37644 38022
66997 53039 11365 31696
52649 37277 47572
Năm 9452
Sáu 0846 8965 9304
Bảy 196
Tám 82
Đầu
0 04
1
2 28, 22
3 39
4 44, 49, 46
5 52
6 68, 65, 65
7 77, 72
8 82
9 91, 97, 96, 96
Đuôi
0
1 91
2 22, 72, 52, 82
3
4 44, 04
5 65, 65
6 96, 46, 96
7 97, 77
8 28, 68
9 39, 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/09/2023

ĐB 765509
Nhất 36098
Nhì 49084
Ba 45182 96568
58827 36586 05079 07786
17195 73747 47908
Năm 4124
Sáu 5614 7782 5314
Bảy 751
Tám 78
Đầu
0 09, 08
1 14, 14
2 27, 24
3
4 47
5 51
6 68
7 79, 78
8 84, 82, 86, 86, 82
9 98, 95
Đuôi
0
1 51
2 82, 82
3
4 84, 24, 14, 14
5 95
6 86, 86
7 27, 47
8 98, 68, 08, 78
9 09, 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/09/2023

ĐB 028910
Nhất 46892
Nhì 66177
Ba 80734 17736
08315 11228 57372 00518
09649 78918 45924
Năm 0577
Sáu 7347 8850 0623
Bảy 024
Tám 97
Đầu
0
1 10, 15, 18, 18
2 28, 24, 23, 24
3 34, 36
4 49, 47
5 50
6
7 77, 72, 77
8
9 92, 97
Đuôi
0 10, 50
1
2 92, 72
3 23
4 34, 24, 24
5 15
6 36
7 77, 77, 47, 97
8 28, 18, 18
9 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/09/2023

ĐB 485055
Nhất 58676
Nhì 90789
Ba 40064 74140
67712 46896 29152 37048
78100 36004 92712
Năm 8598
Sáu 6833 2213 3504
Bảy 831
Tám 51
Đầu
0 00, 04, 04
1 12, 12, 13
2
3 33, 31
4 40, 48
5 55, 52, 51
6 64
7 76
8 89
9 96, 98
Đuôi
0 40, 00
1 31, 51
2 12, 52, 12
3 33, 13
4 64, 04, 04
5 55
6 76, 96
7
8 48, 98
9 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 25/08/2023

ĐB 055540
Nhất 41222
Nhì 97334
Ba 60377 82893
84185 32348 70554 52973
23818 37839 48480
Năm 6845
Sáu 6743 3811 3897
Bảy 892
Tám 08
Đầu
0 08
1 18, 11
2 22
3 34, 39
4 40, 48, 45, 43
5 54
6
7 77, 73
8 85, 80
9 93, 97, 92
Đuôi
0 40, 80
1 11
2 22, 92
3 93, 73, 43
4 34, 54
5 85, 45
6
7 77, 97
8 48, 18, 08
9 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 18/08/2023

ĐB 808209
Nhất 53614
Nhì 37077
Ba 93215 60313
56334 28666 30293 44008
83960 59902 91771
Năm 4054
Sáu 1328 6266 1843
Bảy 948
Tám 60
Đầu
0 09, 08, 02
1 14, 15, 13
2 28
3 34
4 43, 48
5 54
6 66, 60, 66, 60
7 77, 71
8
9 93
Đuôi
0 60, 60
1 71
2 02
3 13, 93, 43
4 14, 34, 54
5 15
6 66, 66
7 77
8 08, 28, 48
9 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 11/08/2023

ĐB 116713
Nhất 01673
Nhì 77890
Ba 46676 48365
88457 50681 97187 30623
71237 35020 19850
Năm 6747
Sáu 3091 3761 5221
Bảy 503
Tám 45
Đầu
0 03
1 13
2 23, 20, 21
3 37
4 47, 45
5 57, 50
6 65, 61
7 73, 76
8 81, 87
9 90, 91
Đuôi
0 90, 20, 50
1 81, 91, 61, 21
2
3 13, 73, 23, 03
4
5 65, 45
6 76
7 57, 87, 37, 47
8
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 04/08/2023

ĐB 465309
Nhất 00574
Nhì 95804
Ba 43334 04294
74534 62688 56578 47079
15066 87673 10363
Năm 2535
Sáu 2815 8195 9347
Bảy 233
Tám 34
Đầu
0 09, 04
1 15
2
3 34, 34, 35, 33, 34
4 47
5
6 66, 63
7 74, 78, 79, 73
8 88
9 94, 95
Đuôi
0
1
2
3 73, 63, 33
4 74, 04, 34, 94, 34, 34
5 35, 15, 95
6 66
7 47
8 88, 78
9 09, 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/07/2023

ĐB 174941
Nhất 22968
Nhì 53456
Ba 70010 92759
11756 73694 61340 88356
08600 88283 98518
Năm 8950
Sáu 5641 7769 3042
Bảy 788
Tám 31
Đầu
0 00
1 10, 18
2
3 31
4 41, 40, 41, 42
5 56, 59, 56, 56, 50
6 68, 69
7
8 83, 88
9 94
Đuôi
0 10, 40, 00, 50
1 41, 41, 31
2 42
3 83
4 94
5
6 56, 56, 56
7
8 68, 18, 88
9 59, 69

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 21/07/2023

ĐB 854928
Nhất 45609
Nhì 22193
Ba 88652 37621
34109 32431 28907 89902
80550 34175 28608
Năm 5499
Sáu 3085 0319 1435
Bảy 904
Tám 67
Đầu
0 09, 09, 07, 02, 08, 04
1 19
2 28, 21
3 31, 35
4
5 52, 50
6 67
7 75
8 85
9 93, 99
Đuôi
0 50
1 21, 31
2 52, 02
3 93
4 04
5 75, 85, 35
6
7 07, 67
8 28, 08
9 09, 09, 99, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/07/2023

ĐB 595023
Nhất 93833
Nhì 51681
Ba 17381 24570
18490 54483 06038 38381
15647 29891 75213
Năm 8681
Sáu 6758 1057 4708
Bảy 875
Tám 74
Đầu
0 08
1 13
2 23
3 33, 38
4 47
5 58, 57
6
7 70, 75, 74
8 81, 81, 83, 81, 81
9 90, 91
Đuôi
0 70, 90
1 81, 81, 81, 91, 81
2
3 23, 33, 83, 13
4 74
5 75
6
7 47, 57
8 38, 58, 08
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/07/2023

ĐB 149858
Nhất 55234
Nhì 54560
Ba 19848 93402
37689 14877 77724 91353
31946 37606 99578
Năm 5030
Sáu 0799 5966 6735
Bảy 420
Tám 19
Đầu
0 02, 06
1 19
2 24, 20
3 34, 30, 35
4 48, 46
5 58, 53
6 60, 66
7 77, 78
8 89
9 99
Đuôi
0 60, 30, 20
1
2 02
3 53
4 34, 24
5 35
6 46, 06, 66
7 77
8 58, 48, 78
9 89, 99, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/06/2023

ĐB 417326
Nhất 80850
Nhì 19683
Ba 44364 67019
31643 81027 36218 53686
22680 74973 15543
Năm 8209
Sáu 4596 9337 0559
Bảy 847
Tám 72
Đầu
0 09
1 19, 18
2 26, 27
3 37
4 43, 43, 47
5 50, 59
6 64
7 73, 72
8 83, 86, 80
9 96
Đuôi
0 50, 80
1
2 72
3 83, 43, 73, 43
4 64
5
6 26, 86, 96
7 27, 37, 47
8 18
9 19, 09, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/06/2023

ĐB 363750
Nhất 80110
Nhì 88826
Ba 83303 96994
48430 10232 24322 05342
18013 37164 83775
Năm 5453
Sáu 9290 2614 2586
Bảy 225
Tám 80
Đầu
0 03
1 10, 13, 14
2 26, 22, 25
3 30, 32
4 42
5 50, 53
6 64
7 75
8 86, 80
9 94, 90
Đuôi
0 50, 10, 30, 90, 80
1
2 32, 22, 42
3 03, 13, 53
4 94, 64, 14
5 75, 25
6 26, 86
7
8
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/06/2023

ĐB 954659
Nhất 30493
Nhì 94149
Ba 16042 23482
45137 76263 94370 71944
18067 98045 97114
Năm 4498
Sáu 4672 8858 1709
Bảy 264
Tám 42
Đầu
0 09
1 14
2
3 37
4 49, 42, 44, 45, 42
5 59, 58
6 63, 67, 64
7 70, 72
8 82
9 93, 98
Đuôi
0 70
1
2 42, 82, 72, 42
3 93, 63
4 44, 14, 64
5 45
6
7 37, 67
8 98, 58
9 59, 49, 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/06/2023

ĐB 241070
Nhất 33983
Nhì 59564
Ba 27876 63462
82964 88879 46225 82577
06020 11605 12296
Năm 2795
Sáu 6548 3478 5086
Bảy 148
Tám 98
Đầu
0 05
1
2 25, 20
3
4 48, 48
5
6 64, 62, 64
7 70, 76, 79, 77, 78
8 83, 86
9 96, 95, 98
Đuôi
0 70, 20
1
2 62
3 83
4 64, 64
5 25, 05, 95
6 76, 96, 86
7 77
8 48, 78, 48, 98
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/06/2023

ĐB 060152
Nhất 49376
Nhì 20114
Ba 75272 79020
27514 70617 84663 64069
02849 39341 84024
Năm 3529
Sáu 2701 7555 6055
Bảy 203
Tám 55
Đầu
0 01, 03
1 14, 14, 17
2 20, 24, 29
3
4 49, 41
5 52, 55, 55, 55
6 63, 69
7 76, 72
8
9
Đuôi
0 20
1 41, 01
2 52, 72
3 63, 03
4 14, 14, 24
5 55, 55, 55
6 76
7 17
8
9 69, 49, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/05/2023

ĐB 048130
Nhất 04736
Nhì 02617
Ba 73956 53336
06128 34254 27432 90545
36131 63514 42699
Năm 7181
Sáu 5577 5855 3763
Bảy 406
Tám 92
Đầu
0 06
1 17, 14
2 28
3 30, 36, 36, 32, 31
4 45
5 56, 54, 55
6 63
7 77
8 81
9 99, 92
Đuôi
0 30
1 31, 81
2 32, 92
3 63
4 54, 14
5 45, 55
6 36, 56, 36, 06
7 17, 77
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/05/2023

ĐB 124026
Nhất 76209
Nhì 30940
Ba 66929 70358
26627 15990 85176 37765
76291 20010 58013
Năm 4586
Sáu 0062 2762 5249
Bảy 973
Tám 78
Đầu
0 09
1 10, 13
2 26, 29, 27
3
4 40, 49
5 58
6 65, 62, 62
7 76, 73, 78
8 86
9 90, 91
Đuôi
0 40, 90, 10
1 91
2 62, 62
3 13, 73
4
5 65
6 26, 76, 86
7 27
8 58, 78
9 09, 29, 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/05/2023

ĐB 080253
Nhất 22661
Nhì 27007
Ba 99850 16818
99992 36598 92328 37449
70812 30938 85545
Năm 1741
Sáu 9032 2388 3933
Bảy 287
Tám 28
Đầu
0 07
1 18, 12
2 28, 28
3 38, 32, 33
4 49, 45, 41
5 53, 50
6 61
7
8 88, 87
9 92, 98
Đuôi
0 50
1 61, 41
2 92, 12, 32
3 53, 33
4
5 45
6
7 07, 87
8 18, 98, 28, 38, 88, 28
9 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/05/2023

ĐB 407570
Nhất 54200
Nhì 31909
Ba 94349 25314
79170 89227 53195 29834
56359 50055 55441
Năm 5377
Sáu 7543 7333 9074
Bảy 815
Tám 38
Đầu
0 00, 09
1 14, 15
2 27
3 34, 33, 38
4 49, 41, 43
5 59, 55
6
7 70, 70, 77, 74
8
9 95
Đuôi
0 70, 00, 70
1 41
2
3 43, 33
4 14, 34, 74
5 95, 55, 15
6
7 27, 77
8 38
9 09, 49, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/04/2023

ĐB 640107
Nhất 53254
Nhì 18899
Ba 63243 66406
19040 87874 50459 59248
16254 27065 00513
Năm 9361
Sáu 1644 3766 0386
Bảy 512
Tám 67
Đầu
0 07, 06
1 13, 12
2
3
4 43, 40, 48, 44
5 54, 59, 54
6 65, 61, 66, 67
7 74
8 86
9 99
Đuôi
0 40
1 61
2 12
3 43, 13
4 54, 74, 54, 44
5 65
6 06, 66, 86
7 07, 67
8 48
9 99, 59

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Trà Vinh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Trà Vinh 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày?

Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTV 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.

Xổ số Trà Vinh 60 ngày – Kết quả XSTV 60 ngày gần đây nhất

 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTV 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Trà Vinh 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.