Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/04/2024

ĐB 940953
Nhất 27288
Nhì 61060
Ba 34032 85367
08480 14737 07640 05585
53127 38267 61679
Năm 4534
Sáu 3696 5933 9675
Bảy 903
Tám 11
Đầu
0 03
1 11
2 27
3 32, 37, 34, 33
4 40
5 53
6 60, 67, 67
7 79, 75
8 88, 80, 85
9 96
Đuôi
0 60, 80, 40
1 11
2 32
3 53, 33, 03
4 34
5 85, 75
6 96
7 67, 37, 27, 67
8 88
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/04/2024

ĐB 687319
Nhất 28309
Nhì 33188
Ba 93508 17819
90618 88286 15180 90339
13766 40157 09247
Năm 1587
Sáu 0138 8365 4855
Bảy 501
Tám 57
Đầu
0 09, 08, 01
1 19, 19, 18
2
3 39, 38
4 47
5 57, 55, 57
6 66, 65
7
8 88, 86, 80, 87
9
Đuôi
0 80
1 01
2
3
4
5 65, 55
6 86, 66
7 57, 47, 87, 57
8 88, 08, 18, 38
9 19, 09, 19, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/03/2024

ĐB 693262
Nhất 05632
Nhì 05410
Ba 27094 42375
16283 77152 87544 07747
57557 29021 54532
Năm 1580
Sáu 5903 5521 4493
Bảy 457
Tám 99
Đầu
0 03
1 10
2 21, 21
3 32, 32
4 44, 47
5 52, 57, 57
6 62
7 75
8 83, 80
9 94, 93, 99
Đuôi
0 10, 80
1 21, 21
2 62, 32, 52, 32
3 83, 03, 93
4 94, 44
5 75
6
7 47, 57, 57
8
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/03/2024

ĐB 427695
Nhất 25391
Nhì 30460
Ba 26444 09081
55614 65626 84162 26986
89162 20515 86181
Năm 4064
Sáu 6259 2217 2720
Bảy 748
Tám 75
Đầu
0
1 14, 15, 17
2 26, 20
3
4 44, 48
5 59
6 60, 62, 62, 64
7 75
8 81, 86, 81
9 95, 91
Đuôi
0 60, 20
1 91, 81, 81
2 62, 62
3
4 44, 14, 64
5 95, 15, 75
6 26, 86
7 17
8 48
9 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/03/2024

ĐB 828994
Nhất 82194
Nhì 16006
Ba 76255 24271
89372 83421 63197 11762
67033 91701 44626
Năm 6800
Sáu 1373 9264 9945
Bảy 762
Tám 71
Đầu
0 06, 01, 00
1
2 21, 26
3 33
4 45
5 55
6 62, 64, 62
7 71, 72, 73, 71
8
9 94, 94, 97
Đuôi
0 00
1 71, 21, 01, 71
2 72, 62, 62
3 33, 73
4 94, 94, 64
5 55, 45
6 06, 26
7 97
8
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/03/2024

ĐB 569447
Nhất 88683
Nhì 18377
Ba 04924 24188
41952 04068 97354 75580
13048 92110 89850
Năm 3812
Sáu 5978 2799 6568
Bảy 453
Tám 12
Đầu
0
1 10, 12, 12
2 24
3
4 47, 48
5 52, 54, 50, 53
6 68, 68
7 77, 78
8 83, 88, 80
9 99
Đuôi
0 80, 10, 50
1
2 52, 12, 12
3 83, 53
4 24, 54
5
6
7 47, 77
8 88, 68, 48, 78, 68
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/03/2024

ĐB 047976
Nhất 20799
Nhì 98154
Ba 54393 72165
12250 51625 78572 13716
64133 55795 11747
Năm 2396
Sáu 2577 6842 5653
Bảy 739
Tám 19
Đầu
0
1 16, 19
2 25
3 33, 39
4 47, 42
5 54, 50, 53
6 65
7 76, 72, 77
8
9 99, 93, 95, 96
Đuôi
0 50
1
2 72, 42
3 93, 33, 53
4 54
5 65, 25, 95
6 76, 16, 96
7 47, 77
8
9 99, 39, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/02/2024

ĐB 573170
Nhất 15113
Nhì 28173
Ba 65707 76939
42235 50792 96634 11529
29498 76820 90780
Năm 9372
Sáu 8492 3155 4676
Bảy 989
Tám 50
Đầu
0 07
1 13
2 29, 20
3 39, 35, 34
4
5 55, 50
6
7 70, 73, 72, 76
8 80, 89
9 92, 98, 92
Đuôi
0 70, 20, 80, 50
1
2 92, 72, 92
3 13, 73
4 34
5 35, 55
6 76
7 07
8 98
9 39, 29, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/02/2024

ĐB 819498
Nhất 95332
Nhì 34785
Ba 39829 93015
12292 59206 59013 26620
64007 39416 33021
Năm 0348
Sáu 3254 4775 2209
Bảy 781
Tám 89
Đầu
0 06, 07, 09
1 15, 13, 16
2 29, 20, 21
3 32
4 48
5 54
6
7 75
8 85, 81, 89
9 98, 92
Đuôi
0 20
1 21, 81
2 32, 92
3 13
4 54
5 85, 15, 75
6 06, 16
7 07
8 98, 48
9 29, 09, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/02/2024

ĐB 550598
Nhất 37165
Nhì 52519
Ba 53302 77237
86697 79314 51912 07010
52476 85050 08431
Năm 5180
Sáu 3959 1156 4162
Bảy 014
Tám 20
Đầu
0 02
1 19, 14, 12, 10, 14
2 20
3 37, 31
4
5 50, 59, 56
6 65, 62
7 76
8 80
9 98, 97
Đuôi
0 10, 50, 80, 20
1 31
2 02, 12, 62
3
4 14, 14
5 65
6 76, 56
7 37, 97
8 98
9 19, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/02/2024

ĐB 675208
Nhất 41289
Nhì 02479
Ba 85044 43047
29130 94600 11924 07819
38842 26857 98766
Năm 4198
Sáu 8028 2841 1348
Bảy 595
Tám 89
Đầu
0 08, 00
1 19
2 24, 28
3 30
4 44, 47, 42, 41, 48
5 57
6 66
7 79
8 89, 89
9 98, 95
Đuôi
0 30, 00
1 41
2 42
3
4 44, 24
5 95
6 66
7 47, 57
8 08, 98, 28, 48
9 89, 79, 19, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/01/2024

ĐB 129221
Nhất 90045
Nhì 32502
Ba 40851 31713
21712 00965 83196 61926
16064 03609 62355
Năm 3933
Sáu 1453 0598 2705
Bảy 793
Tám 84
Đầu
0 02, 09, 05
1 13, 12
2 21, 26
3 33
4 45
5 51, 55, 53
6 65, 64
7
8 84
9 96, 98, 93
Đuôi
0
1 21, 51
2 02, 12
3 13, 33, 53, 93
4 64, 84
5 45, 65, 55, 05
6 96, 26
7
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/01/2024

ĐB 291884
Nhất 03203
Nhì 98722
Ba 80978 57291
28148 65680 70789 99441
89138 21014 87113
Năm 0882
Sáu 9083 7302 7708
Bảy 009
Tám 42
Đầu
0 03, 02, 08, 09
1 14, 13
2 22
3 38
4 48, 41, 42
5
6
7 78
8 84, 80, 89, 82, 83
9 91
Đuôi
0 80
1 91, 41
2 22, 82, 02, 42
3 03, 13, 83
4 84, 14
5
6
7
8 78, 48, 38, 08
9 89, 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/01/2024

ĐB 941747
Nhất 07444
Nhì 73661
Ba 19290 87072
29799 50526 73380 15634
08862 78983 10993
Năm 6587
Sáu 1220 3391 0687
Bảy 381
Tám 95
Đầu
0
1
2 26, 20
3 34
4 47, 44
5
6 61, 62
7 72
8 80, 83, 87, 87, 81
9 90, 99, 93, 91, 95
Đuôi
0 90, 80, 20
1 61, 91, 81
2 72, 62
3 83, 93
4 44, 34
5 95
6 26
7 47, 87, 87
8
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/01/2024

ĐB 141467
Nhất 75756
Nhì 24181
Ba 14136 94270
06876 53806 68888 12022
58009 36184 28082
Năm 1036
Sáu 0811 0331 2157
Bảy 759
Tám 08
Đầu
0 06, 09, 08
1 11
2 22
3 36, 36, 31
4
5 56, 57, 59
6 67
7 70, 76
8 81, 88, 84, 82
9
Đuôi
0 70
1 81, 11, 31
2 22, 82
3
4 84
5
6 56, 36, 76, 06, 36
7 67, 57
8 88, 08
9 09, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/12/2023

ĐB 639656
Nhất 82610
Nhì 77353
Ba 91884 63018
31912 50666 81736 17763
12190 07378 57093
Năm 9662
Sáu 1986 8142 5460
Bảy 100
Tám 68
Đầu
0 00
1 10, 18, 12
2
3 36
4 42
5 56, 53
6 66, 63, 62, 60, 68
7 78
8 84, 86
9 90, 93
Đuôi
0 10, 90, 60, 00
1
2 12, 62, 42
3 53, 63, 93
4 84
5
6 56, 66, 36, 86
7
8 18, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/12/2023

ĐB 892513
Nhất 56853
Nhì 97380
Ba 73830 58360
72179 63158 02326 66744
94838 21578 84384
Năm 4690
Sáu 0093 4146 7916
Bảy 393
Tám 19
Đầu
0
1 13, 16, 19
2 26
3 30, 38
4 44, 46
5 53, 58
6 60
7 79, 78
8 80, 84
9 90, 93, 93
Đuôi
0 80, 30, 60, 90
1
2
3 13, 53, 93, 93
4 44, 84
5
6 26, 46, 16
7
8 58, 38, 78
9 79, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/12/2023

ĐB 946934
Nhất 00574
Nhì 88266
Ba 96093 71991
74075 44245 72552 48576
87402 52975 83322
Năm 1037
Sáu 7867 3568 4837
Bảy 698
Tám 34
Đầu
0 02
1
2 22
3 34, 37, 37, 34
4 45
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 75, 76, 75
8
9 93, 91, 98
Đuôi
0
1 91
2 52, 02, 22
3 93
4 34, 74, 34
5 75, 45, 75
6 66, 76
7 37, 67, 37
8 68, 98
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/12/2023

ĐB 893275
Nhất 63451
Nhì 13895
Ba 16583 43735
15102 42050 21245 01385
56052 53993 24525
Năm 1698
Sáu 0821 6855 5787
Bảy 092
Tám 39
Đầu
0 02
1
2 25, 21
3 35, 39
4 45
5 51, 50, 52, 55
6
7 75
8 83, 85, 87
9 95, 93, 98, 92
Đuôi
0 50
1 51, 21
2 02, 52, 92
3 83, 93
4
5 75, 95, 35, 45, 85, 25, 55
6
7 87
8 98
9 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/12/2023

ĐB 214903
Nhất 85730
Nhì 33616
Ba 07341 78529
57080 50289 60222 67457
05136 74270 88028
Năm 8940
Sáu 2465 9090 3817
Bảy 834
Tám 87
Đầu
0 03
1 16, 17
2 29, 22, 28
3 30, 36, 34
4 41, 40
5 57
6 65
7 70
8 80, 89, 87
9 90
Đuôi
0 30, 80, 70, 40, 90
1 41
2 22
3 03
4 34
5 65
6 16, 36
7 57, 17, 87
8 28
9 29, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/11/2023

ĐB 231231
Nhất 15757
Nhì 60201
Ba 79714 32857
03764 83786 48064 05151
76790 16803 45119
Năm 3032
Sáu 5734 6054 5028
Bảy 528
Tám 38
Đầu
0 01, 03
1 14, 19
2 28, 28
3 31, 32, 34, 38
4
5 57, 57, 51, 54
6 64, 64
7
8 86
9 90
Đuôi
0 90
1 31, 01, 51
2 32
3 03
4 14, 64, 64, 34, 54
5
6 86
7 57, 57
8 28, 28, 38
9 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/11/2023

ĐB 478525
Nhất 85725
Nhì 83567
Ba 62492 87918
68494 23052 37372 53744
01051 48185 58118
Năm 0922
Sáu 5714 1310 1679
Bảy 932
Tám 46
Đầu
0
1 18, 18, 14, 10
2 25, 25, 22
3 32
4 44, 46
5 52, 51
6 67
7 72, 79
8 85
9 92, 94
Đuôi
0 10
1 51
2 92, 52, 72, 22, 32
3
4 94, 44, 14
5 25, 25, 85
6 46
7 67
8 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/11/2023

ĐB 474416
Nhất 23761
Nhì 07450
Ba 26838 44226
17644 55526 72816 79757
78782 97719 43105
Năm 7260
Sáu 6825 7567 8460
Bảy 599
Tám 87
Đầu
0 05
1 16, 16, 19
2 26, 26, 25
3 38
4 44
5 50, 57
6 61, 60, 67, 60
7
8 82, 87
9 99
Đuôi
0 50, 60, 60
1 61
2 82
3
4 44
5 05, 25
6 16, 26, 26, 16
7 57, 67, 87
8 38
9 19, 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/11/2023

ĐB 608857
Nhất 56005
Nhì 10228
Ba 12799 79748
73004 39588 26051 82408
27139 87993 46275
Năm 9118
Sáu 0879 5153 8400
Bảy 201
Tám 08
Đầu
0 05, 04, 08, 00, 01, 08
1 18
2 28
3 39
4 48
5 57, 51, 53
6
7 75, 79
8 88
9 99, 93
Đuôi
0 00
1 51, 01
2
3 93, 53
4 04
5 05, 75
6
7 57
8 28, 48, 88, 08, 18, 08
9 99, 39, 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/10/2023

ĐB 879953
Nhất 35379
Nhì 38110
Ba 37481 19943
27958 63384 00168 28400
02372 53731 71333
Năm 2773
Sáu 5970 9373 7882
Bảy 167
Tám 91
Đầu
0 00
1 10
2
3 31, 33
4 43
5 53, 58
6 68, 67
7 79, 72, 73, 70, 73
8 81, 84, 82
9 91
Đuôi
0 10, 00, 70
1 81, 31, 91
2 72, 82
3 53, 43, 33, 73, 73
4 84
5
6
7 67
8 58, 68
9 79

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/10/2023

ĐB 717101
Nhất 74350
Nhì 39174
Ba 28340 10439
25833 27887 62092 36528
79714 41460 63986
Năm 1580
Sáu 5084 6673 5667
Bảy 994
Tám 85
Đầu
0 01
1 14
2 28
3 39, 33
4 40
5 50
6 60, 67
7 74, 73
8 87, 86, 80, 84, 85
9 92, 94
Đuôi
0 50, 40, 60, 80
1 01
2 92
3 33, 73
4 74, 14, 84, 94
5 85
6 86
7 87, 67
8 28
9 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/10/2023

ĐB 560986
Nhất 72057
Nhì 87717
Ba 63720 80792
14665 41168 71834 88247
39857 33742 09577
Năm 8615
Sáu 4615 6237 3521
Bảy 557
Tám 13
Đầu
0
1 17, 15, 15, 13
2 20, 21
3 34, 37
4 47, 42
5 57, 57, 57
6 65, 68
7 77
8 86
9 92
Đuôi
0 20
1 21
2 92, 42
3 13
4 34
5 65, 15, 15
6 86
7 57, 17, 47, 57, 77, 37, 57
8 68
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/10/2023

ĐB 856626
Nhất 92833
Nhì 56669
Ba 79903 52347
81159 00117 53791 28326
43638 80748 51940
Năm 7540
Sáu 7283 4594 1494
Bảy 762
Tám 51
Đầu
0 03
1 17
2 26, 26
3 33, 38
4 47, 48, 40, 40
5 59, 51
6 69, 62
7
8 83
9 91, 94, 94
Đuôi
0 40, 40
1 91, 51
2 62
3 33, 03, 83
4 94, 94
5
6 26, 26
7 47, 17
8 38, 48
9 69, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/09/2023

ĐB 807240
Nhất 35726
Nhì 48566
Ba 18589 50140
54841 67058 40575 60465
33213 85777 64108
Năm 2011
Sáu 1804 2159 0875
Bảy 976
Tám 00
Đầu
0 08, 04, 00
1 13, 11
2 26
3
4 40, 40, 41
5 58, 59
6 66, 65
7 75, 77, 75, 76
8 89
9
Đuôi
0 40, 40, 00
1 41, 11
2
3 13
4 04
5 75, 65, 75
6 26, 66, 76
7 77
8 58, 08
9 89, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/09/2023

ĐB 528491
Nhất 70028
Nhì 08068
Ba 37644 38022
66997 53039 11365 31696
52649 37277 47572
Năm 9452
Sáu 0846 8965 9304
Bảy 196
Tám 82
Đầu
0 04
1
2 28, 22
3 39
4 44, 49, 46
5 52
6 68, 65, 65
7 77, 72
8 82
9 91, 97, 96, 96
Đuôi
0
1 91
2 22, 72, 52, 82
3
4 44, 04
5 65, 65
6 96, 46, 96
7 97, 77
8 28, 68
9 39, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Trà Vinh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Trà Vinh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày?

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTV 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTV 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.