Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/06/2023

ĐB 060152
Nhất 49376
Nhì 20114
Ba 75272 79020
27514 70617 84663 64069
02849 39341 84024
Năm 3529
Sáu 2701 7555 6055
Bảy 203
Tám 55
Đầu
0 01, 03
1 14, 14, 17
2 20, 24, 29
3
4 49, 41
5 52, 55, 55, 55
6 63, 69
7 76, 72
8
9
Đuôi
0 20
1 41, 01
2 52, 72
3 63, 03
4 14, 14, 24
5 55, 55, 55
6 76
7 17
8
9 69, 49, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/05/2023

ĐB 048130
Nhất 04736
Nhì 02617
Ba 73956 53336
06128 34254 27432 90545
36131 63514 42699
Năm 7181
Sáu 5577 5855 3763
Bảy 406
Tám 92
Đầu
0 06
1 17, 14
2 28
3 30, 36, 36, 32, 31
4 45
5 56, 54, 55
6 63
7 77
8 81
9 99, 92
Đuôi
0 30
1 31, 81
2 32, 92
3 63
4 54, 14
5 45, 55
6 36, 56, 36, 06
7 17, 77
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/05/2023

ĐB 124026
Nhất 76209
Nhì 30940
Ba 66929 70358
26627 15990 85176 37765
76291 20010 58013
Năm 4586
Sáu 0062 2762 5249
Bảy 973
Tám 78
Đầu
0 09
1 10, 13
2 26, 29, 27
3
4 40, 49
5 58
6 65, 62, 62
7 76, 73, 78
8 86
9 90, 91
Đuôi
0 40, 90, 10
1 91
2 62, 62
3 13, 73
4
5 65
6 26, 76, 86
7 27
8 58, 78
9 09, 29, 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/05/2023

ĐB 080253
Nhất 22661
Nhì 27007
Ba 99850 16818
99992 36598 92328 37449
70812 30938 85545
Năm 1741
Sáu 9032 2388 3933
Bảy 287
Tám 28
Đầu
0 07
1 18, 12
2 28, 28
3 38, 32, 33
4 49, 45, 41
5 53, 50
6 61
7
8 88, 87
9 92, 98
Đuôi
0 50
1 61, 41
2 92, 12, 32
3 53, 33
4
5 45
6
7 07, 87
8 18, 98, 28, 38, 88, 28
9 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/05/2023

ĐB 407570
Nhất 54200
Nhì 31909
Ba 94349 25314
79170 89227 53195 29834
56359 50055 55441
Năm 5377
Sáu 7543 7333 9074
Bảy 815
Tám 38
Đầu
0 00, 09
1 14, 15
2 27
3 34, 33, 38
4 49, 41, 43
5 59, 55
6
7 70, 70, 77, 74
8
9 95
Đuôi
0 70, 00, 70
1 41
2
3 43, 33
4 14, 34, 74
5 95, 55, 15
6
7 27, 77
8 38
9 09, 49, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/04/2023

ĐB 640107
Nhất 53254
Nhì 18899
Ba 63243 66406
19040 87874 50459 59248
16254 27065 00513
Năm 9361
Sáu 1644 3766 0386
Bảy 512
Tám 67
Đầu
0 07, 06
1 13, 12
2
3
4 43, 40, 48, 44
5 54, 59, 54
6 65, 61, 66, 67
7 74
8 86
9 99
Đuôi
0 40
1 61
2 12
3 43, 13
4 54, 74, 54, 44
5 65
6 06, 66, 86
7 07, 67
8 48
9 99, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 21/04/2023

ĐB 105461
Nhất 92539
Nhì 41419
Ba 32349 12677
54683 34675 16142 56172
47772 16190 13655
Năm 1492
Sáu 0929 0578 0670
Bảy 041
Tám 01
Đầu
0 01
1 19
2 29
3 39
4 49, 42, 41
5 55
6 61
7 77, 75, 72, 72, 78, 70
8 83
9 90, 92
Đuôi
0 90, 70
1 61, 41, 01
2 42, 72, 72, 92
3 83
4
5 75, 55
6
7 77
8 78
9 39, 19, 49, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/04/2023

ĐB 206656
Nhất 17312
Nhì 87970
Ba 92567 41706
50543 75994 12050 45369
55946 99582 75559
Năm 3661
Sáu 7445 0600 0635
Bảy 211
Tám 61
Đầu
0 06, 00
1 12, 11
2
3 35
4 43, 46, 45
5 56, 50, 59
6 67, 69, 61, 61
7 70
8 82
9 94
Đuôi
0 70, 50, 00
1 61, 11, 61
2 12, 82
3 43
4 94
5 45, 35
6 56, 06, 46
7 67
8
9 69, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/04/2023

ĐB 497397
Nhất 12176
Nhì 31215
Ba 57528 19770
86015 26808 45680 42734
44227 79524 66404
Năm 1619
Sáu 4779 2589 0341
Bảy 826
Tám 19
Đầu
0 08, 04
1 15, 15, 19, 19
2 28, 27, 24, 26
3 34
4 41
5
6
7 76, 70, 79
8 80, 89
9 97
Đuôi
0 70, 80
1 41
2
3
4 34, 24, 04
5 15, 15
6 76, 26
7 97, 27
8 28, 08
9 19, 79, 89, 19

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 31/03/2023

ĐB 886216
Nhất 43535
Nhì 45803
Ba 15587 78216
42057 29104 82202 66545
90760 85462 65857
Năm 3948
Sáu 6463 0793 9663
Bảy 749
Tám 39
Đầu
0 03, 04, 02
1 16, 16
2
3 35, 39
4 45, 48, 49
5 57, 57
6 60, 62, 63, 63
7
8 87
9 93
Đuôi
0 60
1
2 02, 62
3 03, 63, 93, 63
4 04
5 35, 45
6 16, 16
7 87, 57, 57
8 48
9 49, 39

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/03/2023

ĐB 967050
Nhất 35515
Nhì 10200
Ba 06416 68542
25105 90145 81013 79032
33235 24776 22531
Năm 4454
Sáu 8229 3529 8161
Bảy 495
Tám 25
Đầu
0 00, 05
1 15, 16, 13
2 29, 29, 25
3 32, 35, 31
4 42, 45
5 50, 54
6 61
7 76
8
9 95
Đuôi
0 50, 00
1 31, 61
2 42, 32
3 13
4 54
5 15, 05, 45, 35, 95, 25
6 16, 76
7
8
9 29, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/03/2023

ĐB 163655
Nhất 51452
Nhì 17481
Ba 87980 12578
44586 18693 34425 51579
72087 98185 45621
Năm 6528
Sáu 9437 1258 3766
Bảy 672
Tám 59
Đầu
0
1
2 25, 21, 28
3 37
4
5 55, 52, 58, 59
6 66
7 78, 79, 72
8 81, 80, 86, 87, 85
9 93
Đuôi
0 80
1 81, 21
2 52, 72
3 93
4
5 55, 25, 85
6 86, 66
7 87, 37
8 78, 28, 58
9 79, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/03/2023

ĐB 226069
Nhất 17305
Nhì 28560
Ba 88877 80304
83873 45408 82769 58505
49732 83523 99128
Năm 0857
Sáu 6844 6246 0780
Bảy 713
Tám 89
Đầu
0 05, 04, 08, 05
1 13
2 23, 28
3 32
4 44, 46
5 57
6 69, 60, 69
7 77, 73
8 80, 89
9
Đuôi
0 60, 80
1
2 32
3 73, 23, 13
4 04, 44
5 05, 05
6 46
7 77, 57
8 08, 28
9 69, 69, 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/03/2023

ĐB 966303
Nhất 33478
Nhì 28438
Ba 46635 06278
31735 32272 57642 10968
48749 27469 37672
Năm 0750
Sáu 6467 4282 5151
Bảy 029
Tám 33
Đầu
0 03
1
2 29
3 38, 35, 35, 33
4 42, 49
5 50, 51
6 68, 69, 67
7 78, 78, 72, 72
8 82
9
Đuôi
0 50
1 51
2 72, 42, 72, 82
3 03, 33
4
5 35, 35
6
7 67
8 78, 38, 78, 68
9 49, 69, 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/02/2023

ĐB 901336
Nhất 52042
Nhì 22722
Ba 41731 37831
96898 69700 62214 18704
20185 02197 91005
Năm 7030
Sáu 8309 4557 5422
Bảy 924
Tám 18
Đầu
0 00, 04, 05, 09
1 14, 18
2 22, 22, 24
3 36, 31, 31, 30
4 42
5 57
6
7
8 85
9 98, 97
Đuôi
0 00, 30
1 31, 31
2 42, 22, 22
3
4 14, 04, 24
5 85, 05
6 36
7 97, 57
8 98, 18
9 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/02/2023

ĐB 686141
Nhất 91870
Nhì 43508
Ba 88195 05388
42839 64362 62379 05167
79139 05817 28244
Năm 7769
Sáu 5396 0722 9648
Bảy 137
Tám 81
Đầu
0 08
1 17
2 22
3 39, 39, 37
4 41, 44, 48
5
6 62, 67, 69
7 70, 79
8 88, 81
9 95, 96
Đuôi
0 70
1 41, 81
2 62, 22
3
4 44
5 95
6 96
7 67, 17, 37
8 08, 88, 48
9 39, 79, 39, 69

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/02/2023

ĐB 143237
Nhất 11438
Nhì 89662
Ba 58486 12089
15754 65377 03647 03696
26674 90765 05787
Năm 0428
Sáu 6884 7765 7935
Bảy 500
Tám 04
Đầu
0 00, 04
1
2 28
3 37, 38, 35
4 47
5 54
6 62, 65, 65
7 77, 74
8 86, 89, 87, 84
9 96
Đuôi
0 00
1
2 62
3
4 54, 74, 84, 04
5 65, 65, 35
6 86, 96
7 37, 77, 47, 87
8 38, 28
9 89

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/02/2023

ĐB 670856
Nhất 89326
Nhì 45641
Ba 99998 73751
86111 59914 53340 19785
80497 51046 88412
Năm 9372
Sáu 6310 9283 8109
Bảy 238
Tám 17
Đầu
0 09
1 11, 14, 12, 10, 17
2 26
3 38
4 41, 40, 46
5 56, 51
6
7 72
8 85, 83
9 98, 97
Đuôi
0 40, 10
1 41, 51, 11
2 12, 72
3 83
4 14
5 85
6 56, 26, 46
7 97, 17
8 98, 38
9 09

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/01/2023

ĐB 723196
Nhất 99482
Nhì 02248
Ba 80135 79713
35456 86803 88757 65084
99917 76141 34641
Năm 0110
Sáu 1773 4197 8002
Bảy 345
Tám 26
Đầu
0 03, 02
1 13, 17, 10
2 26
3 35
4 48, 41, 41, 45
5 56, 57
6
7 73
8 82, 84
9 96, 97
Đuôi
0 10
1 41, 41
2 82, 02
3 13, 03, 73
4 84
5 35, 45
6 96, 56, 26
7 57, 17, 97
8 48
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/01/2023

ĐB 622760
Nhất 00801
Nhì 19553
Ba 31406 10873
86451 87875 11667 07722
69745 07651 28930
Năm 4394
Sáu 3233 2187 5313
Bảy 238
Tám 29
Đầu
0 01, 06
1 13
2 22, 29
3 30, 33, 38
4 45
5 53, 51, 51
6 60, 67
7 73, 75
8 87
9 94
Đuôi
0 60, 30
1 01, 51, 51
2 22
3 53, 73, 33, 13
4 94
5 75, 45
6 06
7 67, 87
8 38
9 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/01/2023

ĐB 399953
Nhất 64554
Nhì 71145
Ba 17197 76926
10513 26297 74068 30005
14481 38077 19027
Năm 1005
Sáu 4995 7015 3920
Bảy 205
Tám 03
Đầu
0 05, 05, 05, 03
1 13, 15
2 26, 27, 20
3
4 45
5 53, 54
6 68
7 77
8 81
9 97, 97, 95
Đuôi
0 20
1 81
2
3 53, 13, 03
4 54
5 45, 05, 05, 95, 15, 05
6 26
7 97, 97, 77, 27
8 68
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/01/2023

ĐB 209766
Nhất 90037
Nhì 22482
Ba 50753 12626
52860 99756 04281 30940
38884 56877 68278
Năm 3560
Sáu 3645 7702 2570
Bảy 982
Tám 45
Đầu
0 02
1
2 26
3 37
4 40, 45, 45
5 53, 56
6 66, 60, 60
7 77, 78, 70
8 82, 81, 84, 82
9
Đuôi
0 60, 40, 60, 70
1 81
2 82, 02, 82
3 53
4 84
5 45, 45
6 66, 26, 56
7 37, 77
8 78
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/12/2022

ĐB 303715
Nhất 63621
Nhì 44693
Ba 40132 06574
06409 36949 05462 36465
17029 04742 98636
Năm 3767
Sáu 5545 3859 8378
Bảy 140
Tám 98
Đầu
0 09
1 15
2 21, 29
3 32, 36
4 49, 42, 45, 40
5 59
6 62, 65, 67
7 74, 78
8
9 93, 98
Đuôi
0 40
1 21
2 32, 62, 42
3 93
4 74
5 15, 65, 45
6 36
7 67
8 78, 98
9 09, 49, 29, 59

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/12/2022

ĐB 225208
Nhất 69250
Nhì 92989
Ba 18627 43693
27787 62033 62458 66925
25549 67771 18412
Năm 5023
Sáu 3350 3528 8217
Bảy 776
Tám 05
Đầu
0 08, 05
1 12, 17
2 27, 25, 23, 28
3 33
4 49
5 50, 58, 50
6
7 71, 76
8 89, 87
9 93
Đuôi
0 50, 50
1 71
2 12
3 93, 33, 23
4
5 25, 05
6 76
7 27, 87, 17
8 08, 58, 28
9 89, 49

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/12/2022

ĐB 172512
Nhất 92022
Nhì 31803
Ba 91426 24980
00687 18097 75123 97246
48617 20262 64683
Năm 5653
Sáu 5536 5693 6203
Bảy 372
Tám 41
Đầu
0 03, 03
1 12, 17
2 22, 26, 23
3 36
4 46, 41
5 53
6 62
7 72
8 80, 87, 83
9 97, 93
Đuôi
0 80
1 41
2 12, 22, 62, 72
3 03, 23, 83, 53, 93, 03
4
5
6 26, 46, 36
7 87, 97, 17
8
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/12/2022

ĐB 100662
Nhất 31476
Nhì 22190
Ba 18833 75503
65901 00065 60088 62818
28614 20263 76810
Năm 2236
Sáu 1262 9702 6921
Bảy 273
Tám 48
Đầu
0 03, 01, 02
1 18, 14, 10
2 21
3 33, 36
4 48
5
6 62, 65, 63, 62
7 76, 73
8 88
9 90
Đuôi
0 90, 10
1 01, 21
2 62, 62, 02
3 33, 03, 63, 73
4 14
5 65
6 76, 36
7
8 88, 18, 48
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/12/2022

ĐB 213760
Nhất 54702
Nhì 00593
Ba 91071 78011
48846 67847 92016 52451
72153 41240 39446
Năm 4660
Sáu 0899 4437 3690
Bảy 775
Tám 36
Đầu
0 02
1 11, 16
2
3 37, 36
4 46, 47, 40, 46
5 51, 53
6 60, 60
7 71, 75
8
9 93, 99, 90
Đuôi
0 60, 40, 60, 90
1 71, 11, 51
2 02
3 93, 53
4
5 75
6 46, 16, 46, 36
7 47, 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 25/11/2022

ĐB 583491
Nhất 80497
Nhì 14374
Ba 11567 02641
02435 45046 87200 24100
14533 34873 70735
Năm 6892
Sáu 1535 1364 9771
Bảy 428
Tám 01
Đầu
0 00, 00, 01
1
2 28
3 35, 33, 35, 35
4 41, 46
5
6 67, 64
7 74, 73, 71
8
9 91, 97, 92
Đuôi
0 00, 00
1 91, 41, 71, 01
2 92
3 33, 73
4 74, 64
5 35, 35, 35
6 46
7 97, 67
8 28
9

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 18/11/2022

ĐB 114125
Nhất 49533
Nhì 76240
Ba 53081 30765
52229 46483 33203 76064
25687 99874 94258
Năm 6253
Sáu 3808 7287 4734
Bảy 772
Tám 38
Đầu
0 03, 08
1
2 25, 29
3 33, 34, 38
4 40
5 58, 53
6 65, 64
7 74, 72
8 81, 83, 87, 87
9
Đuôi
0 40
1 81
2 72
3 33, 83, 03, 53
4 64, 74, 34
5 25, 65
6
7 87, 87
8 58, 08, 38
9 29

Kết quả sổ xố Trà Vinh - 11/11/2022

ĐB 530214
Nhất 87254
Nhì 40939
Ba 89954 08151
70365 35697 99278 67106
16128 35144 69409
Năm 9344
Sáu 3200 7683 5817
Bảy 001
Tám 81
Đầu
0 06, 09, 00, 01
1 14, 17
2 28
3 39
4 44, 44
5 54, 54, 51
6 65
7 78
8 83, 81
9 97
Đuôi
0 00
1 51, 01, 81
2
3 83
4 14, 54, 54, 44, 44
5 65
6 06
7 97, 17
8 78, 28
9 39, 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Trà Vinh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Trà Vinh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày?

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTV 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTV 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Trà Vinh 30 ngày – Kết quả XSTV 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.