Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần 4.44%
74 4 Lần 4.44%
35 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 17/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần Tăng 2
74 4 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 7 Không tăng
00 5 Tăng 2
32 5 Không tăng
57 5 Không tăng
21 4 Tăng 1
26 4 Không tăng
64 4 Không tăng
67 4 Tăng 1
74 4 Không tăng
81 4 Không tăng
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
57 12 Không tăng
93 11 Không tăng
62 10 Không tăng
80 10 Giảm 1
00 9 Tăng 2
26 9 Không tăng
67 9 Không tăng
19 8 Không tăng
32 8 Không tăng
50 8 Giảm 1
53 8 Không tăng
75 8 Không tăng
81 8 Không tăng
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 00: 2 Kỳ
  • 35: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 3
0
Không tăng 17 Lần
12 Lần Giảm 3
1
Tăng 3 19 Lần
15 Lần Tăng 1
2
Giảm 2 22 Lần
22 Lần Tăng 3
3
Giảm 1 12 Lần
13 Lần Không tăng
4
Không tăng 23 Lần
22 Lần Giảm 1
5
Tăng 3 18 Lần
23 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 17 Lần
16 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 22 Lần
21 Lần Giảm 1
8
Giảm 5 12 Lần
16 Lần Không tăng
9
Không tăng 18 Lần