Kết quả xổ số Trà Vinh 30-06-2023

Kết quả sổ xố ngày - 30/06/2023

ĐB 417326
Nhất 80850
Nhì 19683
Ba 44364 67019
31643 81027 36218 53686
22680 74973 15543
Năm 8209
Sáu 4596 9337 0559
Bảy 847
Tám 72
Đầu Đuôi
0 09
1 19, 18
2 26, 27
3 37
4 43, 43, 47
5 50, 59
6 64
7 73, 72
8 83, 86, 80
9 96
Đuôi Đầu
0 50, 80
1
2 72
3 83, 43, 73, 43
4 64
5
6 26, 86, 96
7 27, 37, 47
8 18
9 19, 09, 59